• Kurs obuhvata upoznavanje sa  nizovima, sa ulogom pokazivača, funkcijama i rad sa modulima .
  • Kurs obuhvata upoznavanje sa rekurzivnim funkcijama, matricama , stringovima, strukturama, datotekama (binarne i tekstualne).
  • Za pohađanje kursa poželjno je poznavanje osnova strukturiranog programiranja i sintakse programskog jezika C.

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 4  časa mesečno tokom školske godine