• Kurs obuhvata rad u timovima na projektima koji se realizuju  u okruženju   C# jezika i .NET , i obuhvataju  rad sa bazama podataka, izradu korisničkog interfejsa na osnovu klijent-server arhitekture i  web tehnologije.
  • Za pohađanje kursa potrebno je prethodno odslušati kurs C# u našoj školici.

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja  obuke je 4  časa mesečno tokom školske godine. Nastava je planirana samo za učionicu.