Matematika – ONLINE B

Online

Kurs iz matematike namenjen učenicima sedmog i osmog razreda osnovne škole radi podizanja znanja iz matematike i pripreme za završni ispit i prijemni ispit za upis u srednju školu. (Prijemni ispit je za upis u prvi razred specijalnih odeljenja matematičke gimnazije.)

Kurs obuhvata:

 • Operacije sa algebarskim izrazima
 • Linearne jednačine; primena
 • Razmera; proporcija; procenti
 • Račun podele; račun mešanja
 • Logičko-kombinatorni zadaci
 • Deljivost
 • Trougao
 • Pitagorina teorema
 • Kružnica
 • Sličnost
 • Stereometrija
 • Nejednačine
 • Sistemi linearnih jednačina

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 1 sat i 30 minuta nedeljno tokom školske godine.Matematika – ONLINE A

Online 

Kurs iz matematike namenjen učenicima petog i šestog razreda osnovne škole radi podizanja znanja iz matematike i pripreme za prijemni ispit za upis u sedmi razred matematičkih talenata osnovne škole (specijalna odeljenja 7. i 8. razreda matematičke gimnazije).

Kurs obuhvata:

 • Skupovi
 • Deljivost
 • Logičko-kombinatorni zadaci
 • Celi brojevi
 • Racionalni brojevi
 • Aritmetička sredina
 • Razmera i njene primene
 • Proporcije i procentni račun
 • Trougao
 • Četvorougao
 • Podudarnost
 • P i V figura
 • Dirihleov princip

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 1 sat i 30 minuta nedeljno tokom školske godine.