Kako da popunim obrazac za prijavu?

Fondacija „Centar za mlade talente“ i ove godine organizuje KURSEVE IZ MATEMATIKE i PROGRAMIRANJA. 

Kursevi su BESPLATNI!

Pre nego što počnete da popunjavate prijavu pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

Naš centar nastavu organizuje na dva načina (detaljno je objašnjeno na stranici Tipovi nastave) : 

  1. nastava u učionici i 
  2. online nastava. 

Prijava za nastavu u UČIONICI

Prilikom prijavljivanja za slušanje nastave u učionici treba da se čekira opcija “Želim da pratim nastavu u učionici”.  Broj mesta je ograničen i iznosi 24 učenika po kursu. 

Učenici koji se prijavljuju za slušanje nastave u učionici za sledeće kurseve : 

  • Matematika ONLINEA, 
  • Matematika ONLINEB, 
  • Matematika K1, 
  • C osnovni A i 
  • C osnovni B  

treba da polažu kombinatorni (logički)  test iz matematike. Kombinatorni test polažu i učenici koji se prijavljuju prvi put na neki od naših naprednih kurseva a žele da  slušaju nastavu u učionici.

 

Testiranje je planirano da se sprovede  05.10.2019. godine (vreme i mesto testiranja biće objavljeno na sajtu)

 

 Test se polaže samo jednom, odnosno u trenutku kada se učenik prvi put  prijavljuje u našu školicu.  Na ostalim kursevima rang lista se formira na osnovu bodova koji su osvojeni na  prethodnom kursu u toku poslednje školske godine. Učenici koji nisu uspeli da se plasiraju u prvih 24 učenika, nastavu prate online i imaju pravo da budu pozvani u učionicu ako neko odustane.

Prijava za ONLINE nastavu

Prilikom prijavljivanja na online nastavu nema dodatnih uslova.

Pre nego što učenik odabere željeni kurs  preporuka je da  pažljivo pročita koja su znanja potrebna za uspešno praćenje nastave iz odabranog kursa.

Ako učenik želi da sluša nastavu u učionici može da se prijavi na maksimalno dva kursa: jedan iz matematike i jedan iz programiranja ili samo na jedan  kurs iz matematike ili samo na jedan kurs iz programiranja. 

Ako učenik želi da sluša više online kurseva mora da se za svaki prijavi posebno.

Maloletnog učenika prijavljuje roditelj ili staratelj.

Nakon popunjene i predate prijave, na mejl koji ste naveli u prijavi , dobićete potvrdu da ste popunili prijavu u vidu obrasca sa svim vašim podacima koje ste upisali. Za dobijanje povratne informacije  potrebno je da unesete ispravan mejl.

Kliknite na dugme PRIJAVI SE  da bi pokrenuli popunjavanje prijave!

Kratak pregled kurseva

Programiranje

Strukturirano programiranje (programski jezik C)

 
C osnovni A

– kurs iz programiranja namenjen učenicima osnovnih škola koji žele da savladaju strukturirano programiranje u programskom jeziku C. Nije potrebno nikakvo predznanje.

C napredni A

– kurs iz programiranja namenjen svim učenicima koji žele da prošire svoja osnovna znanja iz oblasti strukturiranog programiranja u programskom jeziku C. Da bi učenik mogao da prati kurs potrebno je osnovno znanje iz C jezika koje je pokriveno sadržajem kursa C osnovni A.

C osnovni B

– kurs iz programiranja namenjen učenicima srednjih škola koji žele da savladaju strukturirano programiranje u programskom jeziku C. Nije potrebno nikakvo predznanje.

C napredni B

– kurs iz programiranja namenjen svim učenicima koji žele da prošire svoja osnovna znanja iz oblasti strukturiranog programiranja u programskom jeziku C. Da bi učenik mogao da prati kurs potrebno je osnovno znanje iz C jezika koje je pokriveno sadržajem kursa C osnovni B.

Objektno orijentisano programiranje (programski jezik C++)

 
C++
– kurs iz programiranja za sve učenike koji žele da savladaju objektno orijentisano programiranje u programskom jeziku C++. Da bi učenik mogao da prati kurs potrebno je znanje iz C jezika koje je pokriveno sdržajem kursa C osnovni  i C napredni.

Primena OOP u izradi složenih aplikacija (programski jezik C#)

 

C#

– kurs iz programiranja za sve učenike koji žele da savladaju objektno orijentisano programiranje u programskom jeziku C#.

Da bi učenik mogao da prati kurs potrebno je znanje iz objektno orijentisanog programiranja koje je pokriveno sdržajem kursa C ++.

C# – Projekti

– ovaj kurs se izvodi samo u učionici i namenjen je učenicima koji su u našem centru završili kurs C#. 

Kliknite na dugme PRIJAVI SE  da bi pokrenuli popunjavanje prijave!

Matematika

Kursevi K1, K2 i K3 su namenjeni učenicima srednje škole (prvi, drugi, treći i četvrti razred) odnosno, gradivo srednje škole je gradirano na tri nivoa, tako da bi te kurseve trebalo slušati redom. Kursevi nisu vezani za konkretan razred.

 
Matematika – K1 (osnovni nivo)
Matematika – K2 (srednji nivo)
Matematika – K3 (napredni nivo)

Priprema za prijemni ispit i maturu

 

Matematika – ONLINE A
(Priprema za prijemni ispit za upis u sedmi razred matematičkih talenata osnovne škole (za peti i šesti razred osnovne škole))

 

Matematika – ONLINE B

(Priprema za prijemni i završni ispit za upis u srednju školu (za sedmi i osmi razred osnovne škole))

 

Matematika – PMUFO

(Priprema za maturu i upis na fakultet (za treći i četvrti razred srednje škole))

Kliknite na dugme PRIJAVI SE  da bi pokrenuli popunjavanje prijave!