Online

Početni nivo - Programski jezik Python

Kurs je namenjen i prilagođen učenicima četvrtog, petog, šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole.

  • Kurs obuhvata upoznavanje sa osnovnim elementima jezika Python. Na ovom kursu polaznici će se upoznati sa principima i tehnikama pisanja proceduralnih programa u programskom jeziku Python. Teme koje će biti obrađene su: struktura programa u programskom jeziku Pyton, definisanje promenljivih i tipova podataka, pisanje funkcija, grananje u programu i programske petlje, logički izrazi, rad sa stringovima, rad sa fajlovima, rad sa kolekcijama ( liste, rečnici ...). Takođe, biće uvedeni osnovni pojmovi analize podataka i Pythonovih biblioteka za analizu i vizualizaciju podataka. Kurs daje i informaciju  gde je sve moguće upotrebljavati ovaj programski jezik i na koji način, kako se kreira Python projekat, preuzimaju i učitavaju Python biblioteke. 

Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa tehnikama i logikom programiranja. Nakon usvojenog gradiva, učenik će biti u stanju da objasni koncept: promenljivih, operatora, strukture za kontrolu toka programa, nizova, kolekcija, petlji i funkcija kao i da samostalno kreira programe pomoću programskog jezika Python. Takođe, tokom kursa polaznik se upoznaje sa osobenostima programskog jezika Python, njegovom specifičnom sintaksom i pravilima.

  • Za pohađanje kursa nije potrebno nikakvo predznanje iz oblasti programiranja.

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 1 sat nedeljno tokom školske godine.