Online

Početni nivo -Programski jezik C

Kurs je namenjen učenicima sedmog i osmog razreda osnovne škole koji žele da savladaju strukturirano programiranje u programskom jeziku C.

  • Kurs obuhvata upoznavanje sa osnovnim elementima jezika C, tipovima podataka, operatorima, naredbama, upravljačkim strukturama, direktivama pretprocesora, nizovima, sa pojmom efikasnost algoritma, osnovnim algoritmima  za sortiranje i pretragu  .
  • Za pohađanje kursa nije potrebno nikakvo predznanje iz oblasti programiranja.

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 1 sat i 30 minuta nedeljno tokom školske godine.