Online

Kurs je namenjen i prilagođen učenicima prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole, koji žele da savladaju osnove veb programiranja.

  • Kurs obuhvata upoznavanje učenika sa osnovama HTML, CSS i JavaScript programiranja

  • HTML ( HyperText Markup Language) je opisni jezik pomoću koga se kreiraju sajtovi i definiše izgled jedne web stranice. CSS (Cascading Style Sheets) predstavlja jezik, koji se koristi za uređivanje samog izgleda i formatiranje svih elemenata koje vidimo na sajtu. Prema tome, možemo da kažemo da je HTML  zadužen za postavljanje okvira za sadržaj sajta, a CSS taj isti sadržaj stilizuje i uređuje.

  • HTML spada među najjednostavnije jezike, što je uticalo da se na njegovu osnovu nadovezuju mnogi drugi programski jezici koji omogućavaju interaktivnost i dinamički sadržaj. Najpopularniji programski jezici tog tipa su JavaScript, PHP, Python, Java, ASP.NET, AJAX.

  • HTML i CSS su opisni jezici (a ne programski), i kao takvi ne mogu omogućiti interaktivnost i dinamički sadržaj sajta, odnosno ne mogu pomoći oko detalja koji zahtevaju programiranje. Zbog toga većina sajtova , pored HTML i CSS jezika, koristi JavaScript, PHP i razne druge programske jezike. Ovi jezici se idealno dopunjuju, odnosno  možemo reći da svako od njih radi svoj posao i kao rezultat daje dinamički veb sajt.

  • Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa tehnikama i logikom veb programiranja. Nakon usvojenog gradiva, učenik će biti u stanju da samostalno napravi dinamički sajt.
  • Kurs je namenjen za početnike u području web programiranja, koji žele da dobiju ili unaprede svoje znanje iz programiranja. 

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 1 sat i 30 minuta nedeljno tokom školske godine.