Matematika – PMUFO

Online

Kurs iz matematike namenjen učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole radi pripreme za maturu i upis na fakultet tehničkih nauka i prirodno - matematički fakultet.

Kurs obuhvata:

 • Operacije sa algebarskim izrazima
 • Linearne i kvadratne jednačine, nejednačine i funkcije
 • Kompleksni brojevi
 • Eksponencijalne i logaritamske jednačine, nejednačine i funkcije
 • Trigonometrija
 • Vektorski račun
 • Analitička geometrija u ravni
 • Planimetrija
 • Stereometrija
 • Progresija
 • Matematička indukcija
 • Kombinatorika
 • Proporcije i procentni račun
 • Realne funkcije (osnovni pojmovi; granične vrednosti; izvodi; ispitivanje funkcija)
 • Integrali (neodređeni i određeni)

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 2 sata nedeljno tokom školske godine.