M - K1 (osnovni nivo)

Online

Kurs iz matematike namenjen: 

 • učenicima osmog razreda osnovne škole sa naprednim znanjem matematike, kao i učenicima prvog i drugog razreda srednje škole;
  • učenicima koji žele da nadograde matematičko znanje stečeno u školi;
  • učenicima koji idu na razna matematička takmičenja;
  • učenicima koji će upisati studije gde je prisutna i matematika, jer će im ovde stečeno znanje biti od velikog značaja i za nastavak školovanja;
  • svima onima koji žele da vide i praktičnu primenu matematike kroz više tema koje se obrađuju na ovom kursu.

Kurs obuhvata:

 • Invarijante – osnovni nivo
 • Kombinatorika (osnovni nivo) – reči, permutacije, kombinacije, reči datog tipa
 • Dirihleov princip
 • Elementi matematičke logike
 • Funkcije
 • Relacije
 • Brojni sistemi
 • Prosti brojevi
 • Kongruencije
 • Diofantske jednačine
 • Tetivni četvorouglovi
 • Sličnost
 • Trougao
 • Površina
 • Konstrukcije
 • Apsolutna vrednost

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 1 sat i 30 minuta nedeljno tokom školske godine.