Online

Kurs je namenjen svim učenicima koji žele da savladaju objektno orijentisano programiranje u programskom jeziku C#.

Primena OOP u izradi složenih aplikacija.

Za pohađanje kursa potrebno je poznavanje koncepata objektno orijentisanog programiranja.

  • Kurs obuhvata upoznavanje sa osnovama C# jezika i .NET okruženja, rad sa bazama podataka, izradom korisničkog interfejsa, osnovama klijent-server arhitekture .

NAPOMENA: Predviđen