Online

Početni nivo - Programski jezik C

Kurs je namenjen učenicima srednjih škola koji žele da savladaju osnove strukturiranog programiranje u programskom jeziku C

Za pohađanje kursa nije potrebno nikakvo predznanje iz oblasti programiranja.

  • Kurs obuhvata upoznavanje sa osnovnim elementima jezika C, tipovima podataka, operatorima, naredbama, upravljačkim strukturama, direktivama pretprocesora, nizovima, sa ulogom pokazivača, funkcijama,  sa pojmom efikasnost algoritma, osnovnim algoritmima  za sortiranje i pretragu i rad sa modulima .

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 1 sat i 30 minuta nedeljno tokom školske godine.