Matematika – PMUFO

Online

Kurs iz matematike namenjen učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole radi pripreme za maturu i upis na fakultet tehničkih nauka i prirodno - matematički fakultet.

Kurs obuhvata:

 • Operacije sa algebarskim izrazima
 • Linearne i kvadratne jednačine, nejednačine i funkcije
 • Kompleksni brojevi
 • Eksponencijalne i logaritamske jednačine, nejednačine i funkcije
 • Trigonometrija
 • Vektorski račun
 • Analitička geometrija u ravni
 • Planimetrija
 • Stereometrija
 • Progresija
 • Matematička indukcija
 • Kombinatorika
 • Proporcije i procentni račun
 • Realne funkcije (osnovni pojmovi; granične vrednosti; izvodi; ispitivanje funkcija)
 • Integrali (neodređeni i određeni)

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 2 sata nedeljno tokom školske godine.M - K2 (viši nivo)

Online

Kurs iz matematike namenjen:

 • učenicima drugog razreda srednje škole sa naprednim znanjem matematike, kao i učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole;
  • učenicima koji žele da nadograde matematičko znanje stečeno u školi;
  • učenicima koji idu na razna matematička takmičenja;
  • učenicima koji će upisati studije gde je prisutna i matematika, jer će im ovde stečeno znanje biti od velikog značaja i za nastavak školovanja;
  • svima onima koji žele da vide i praktičnu primenu matematike kroz više tema koje se obrađuju na ovom kursu.

Kurs obuhvata sledeće oblasti:

 • Invarijante – viši nivo
 • Kombinatorika – viši nivo
 • Uvod u verovatnoću
 • Uslovna verovatnoća
 • Bajesova formula I formula totalne verovatnoće
 • Uvod u statistiku
 • Korelacija i regresija
 • Polinomi
 • Nejednakosti (osnovne, težinske, nejednakost Koši - Švarc - Bunjakovskog) 
 • Ojlerova teorema, Vilsonova teorema
 • Nizovi
 • Diferencne jednačine
 • Primena diferencnih jednačina
 • Vektori

NAPOMENAPredviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 1 sat i 30 minuta nedeljno tokom školske godine.


M - K1 (osnovni nivo)

Online

Kurs iz matematike namenjen: 

 • učenicima osmog razreda osnovne škole sa naprednim znanjem matematike, kao i učenicima prvog i drugog razreda srednje škole;
  • učenicima koji žele da nadograde matematičko znanje stečeno u školi;
  • učenicima koji idu na razna matematička takmičenja;
  • učenicima koji će upisati studije gde je prisutna i matematika, jer će im ovde stečeno znanje biti od velikog značaja i za nastavak školovanja;
  • svima onima koji žele da vide i praktičnu primenu matematike kroz više tema koje se obrađuju na ovom kursu.

Kurs obuhvata:

 • Invarijante – osnovni nivo
 • Kombinatorika (osnovni nivo) – reči, permutacije, kombinacije, reči datog tipa
 • Dirihleov princip
 • Elementi matematičke logike
 • Funkcije
 • Relacije
 • Brojni sistemi
 • Prosti brojevi
 • Kongruencije
 • Diofantske jednačine
 • Tetivni četvorouglovi
 • Sličnost
 • Trougao
 • Površina
 • Konstrukcije
 • Apsolutna vrednost

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 1 sat i 30 minuta nedeljno tokom školske godine.