Dragi polaznici, testovi su pregledani i rezultati testiranja su poslati na vaše mejlove. 

Molimo vas da proverite da li ste dobili mejl. Nakon ovoga sledi formiranje spiska za učionice po svim kursevima, tako da će i polaznici koji nisu polagali test a naši su članovi od prošle godine uskoro dobiti informaciju o tome u koji kurs su upisani. 

Polaznici koji nisu položili test automatski se upisuju na naše online kurseve na osnovu popunjene prijave. Do petka će svaki polaznik na svoj mejl dobiti pristupne parametre pomoću kojih će se konektovati na našu platformu za učenje. Nastava počinje 14.10.2019. godine po rasporedu koji ćemo objaviti na sajtu i na platformi za učenje.