Predavači u Centru za mlade talente su profesori sa različitih obrazovnih institucija – gimnazija, stručnih škola kao i sa Fakulteta tehničkih nauka i Prirodnomatematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Jasminka Radovanović

Dr Jasminka Radovanović je profesor matematike u Gimnaziji „Isidora Sekulić” u Novom Sadu.
U Centru za mlade talente je koordinator kurseva za matematiku kao i predavač na kursevima iz matematike:

Matematika – Online A, Matematika – Online B i Matematika – PMUFO.

Miloš Kuljić

Miloš Kuljić je profesor matematike u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu.
U Centru za mlade talente je predavač na kursevima iz matematike:

Matematika – Online A, Matematika – Online B i Matematika – PMUFO.

Vojislav Petrović

Dr Vojislav Petrović je redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.
U Centru za mlade talente je predavač na kursu iz matematike MK-3.

Ernest Šanca

Ernest Šanca je asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu na predmetima Numeričke metode linearne algebre 1 i 2, Matematika sa statistikom i Programski paketi za obradu podataka. Saradnik je u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu.
U Fondaciji „Centar za mlade talente“ je predavač na kursu Matematika MK-2.

Goran Radojev

Dr Goran Radojev je docent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu na predmetima Finansijska matematika I, Nacrtna geometrija, Numerička analiza 1, Programiranje i numerička matematika i Poslovna informatika i saradnik u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu.

U Centru za mlade talente je predavač na kursevima: Matematika (MK-1, MK-2).

Boris Šobot

Dr Boris Šobot je vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu na predmetima Teorija algoritama, Teorijske osnove informatike 1, Algebra za informatičare, Osnove geometrije 2 i Teorija skupova. U Centru za mlade talente je predavač na kursevima: Matematika (MK-1 i MK-3) i Programiranje (C osnovni A).

Saša Tošić

Saša Tošić je asistent na Fakultetu tehničkih nauka, u Novom Sadu, a radi i kao profesor informatike i računarstva u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“.

U Centru za mlade talente je predavač na kursu Programiranje C osnovni A.

Marko Vasiljević

Marko Vasiljević je asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i asistent na Educons Univerzitetu. U Centru za mlade talente je predavač na kursevima

Programiranje (C osnovni B i C++).

Ivan Stojić

Ivan Stojić je asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, saradnik u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj”i asistent na Univerzitetu Educons u Sremskoj Kamenici. U Centru za mlade talente je predavač na kursevima Programiranje (C osnovni B i C++). 

Zorana Babić

Zorana Babić je asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i profesor u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj”.
U Centru za mlade talente je predavač na kursu Programiranje C#.

Marko Tot

Marko Tot je saradnik u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

U Centru za mlade talente je predavač na kursu Programiranje C#.

Žolt Konja

Žolt Konja je profesor u Elektrotehničkoj školi “Mihajlo Pupin” u Novom Sadu.

U Centru za mlade talente je predavač na kursu
Programiranje – C napredni. 

Vesna Stanojević

Vesna Stanojević je profesor u Elektrotehničkoj školi “Mihajlo Pupin” u Novom Sadu.

U Centru za mlade talente je koordinator kurseva iz oblasti programiranja ali takođe je i predavač na kursu Programiranje – C napredni.