• Kurs obuhvata upoznavanje sa proširenjima programskog jezika C, upoznavanje sa objektno orijentisanim principima programiranja, osnovnim elementima programskog jezika C++, klasama i objektima, preklapanjem operatora, klijentskim vezama, nasleđivanjem, generičkim klasama, standardnom bibliotekom klasa (STL), ulaznim i izlaznim tokovima i obradom izuzetaka.
  • Za pohađanje kursa potrebno je poznavanje strukturiranog programiranja i sintakse programskog jezika C.

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 2  časa nedeljno tokom školske godine.