• Kurs obuhvata upoznavanje sa osnovnim elementima jezika C, tipovima podataka, operatorima, naredbama, upravljačkim strukturama, direktivama pretprocesora, nizovima, sa ulogom pokazivača, funkcijama,  sa pojmom efikasnost algoritma, osnovnim algoritmima  za sortiranje i pretragu i rad sa modulima .
  • Za pohađanje kursa nije potrebno nikakvo predznanje iz oblasti programiranja.

NAPOMENA: Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 2  časa nedeljno tokom školske godine.